Onlinehandel B2B kunder

Ønsker du at blive B2B kunde, kan du nemt oprette en profil under log ind.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Salg- og leveringsbetingelser

Betaling
30 dage netto.
Efter forfaldsdato tillægges renter p.t. 2% pr. påbegyndt måned. Der tillægges rykkergebyr p.t. kr. 100,00.

Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til de solgte varer forbliver hos J. Trading, indtil køber har betalt den fulde købesum herfor.

Levering
Ab lager. Franko i faktura. Hvor varen må stilles uden kvittering, sker det for købers egen risiko.

Returnering
Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og kun i hele enheder. Specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Ved kreditering fradrages fragtomkostninger. Returnering skal ske franco (for købers regning).

Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal ske inden 8 dage efter varens modtagelse, og altid inden materialet tages i anvendelse. Vort ansvar er begrænset til de leverede varer. Fakturadato og nr. skal oplyses samt evt. produktionsnr.

Skader/mangler
Alle varer leveres for købers risiko. Køber er forpligtet til at kontrollere varen for synlige skader/mangler. I tilfælde af skader/mangler skal det ved modtagelse påføres med håndskrift på fragtbrevet.
J. Trading har ikke ansvar for tab – herunder ved ødelagt produktion, for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge af, at en leverance har vist sig at være mangelfuld. Mangler og fejl, som skyldes uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og lagring uden for J. Tradings kontrol, er J. Trading uvedkommende. 

Tekniske oplysninger
Service og tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produkters funktion, anvendelse og andre tekniske data er, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, omtrentlige og alene vejledende.

Prisændringer
Der tages forbehold over for prisændringer, som vil kunne gives uden varsel, ligesom der tages forbehold overfor evt. fejl i denne prisliste.

Alle priser er ekskl. moms.

J. Trading er din leverandør af alt til gulvafslibning. Vi er dansk forhandler og importør af kvalitets gulvlak, slibematerialer til gulvafslibning, vedligholdelses- og rengøringsprodukter til trægulve, gulvafslibningsmaskiner.